นอกเหนือจากอากาศบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรค ฝุ่นละออง และสารเคมี ซึ่งได้รับการดูแลโดยเครื่องฟอกอากาศ Sun-Pure (Medical Grade Air Purifer, USA) แล้วนั้น ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าไปดูแล และมอบความสะดวกสบายในการบริหารลำดับคิวให้กับผู้เข้ารับบริการ ณ หน่วยงานของท่าน อาทิเช่น แผนกเภสัชกรรม แผนกการเงิน แผนกผู้ป่วยนอก แผนกห้องปฏิบัติการ เป็นต้น เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Software Smart Queue ที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมงาน Programmer เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด และพร้อมปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคลได้อีกด้วย ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมภาพลักษณ์ให้ทันสมัย ก้าวทันโลกยุคดิจิตอล พร้อมเปิดรับ Asean Economics Community (AEC) และเป็นผู้นำตามมาตรฐานสากล International Organization for Standardization (ISO) และ Joint Commission International (JCI)

ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการเพื่อการดูแลเครื่องมือแบบ 360° ให้ลูกค้าได้อุ่นใจว่าคนไข้จะได้รับผลการทดลองที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดเวลา สุดยอดการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย รวมไปจนถึงงานควบคุมคุณภาพด้วยองค์กรภายนอกและหน่วยบริการแบบเคลื่อนที่ ซึ่งทำให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลูกค้าจึงมั่นใจในการใช้สินค้าของทางบริษัทฯ ได้มากขึ้นยิ่งกว่าครั้งใด

Perfect Care ประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการหลากหลายที่สนับสนุนกันและกัน ในการดูแลเครื่องมือที่ลูกค้าเลือกใช้จากเรา ซึ่งกระบวนการทำงานดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังแผนภาพ

ซึ่งแต่ละโครงการนั้นมีคุณลักษณะอันโดดเด่นมากมายหลายประการ อาทิเช่น

  • Best Performance คือ ระบบงานการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ ในทุกรายละเอียดก่อนถึงมือลูกค้า เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของเครื่องมือ และทางบริษัทฯ จะออกใบรับรอง (Certificate) เครื่องมือที่ผ่านการทดสอบให้กับท่านเพื่อนำไปใช้ในการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น Laboratory Accreditation (LA) ได้อีกด้วย
  • 360° QC System คือ ระบบงานสนับสนุนงานควบคุมคุณภาพรอบด้าน โดยทางบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนงาน Internal Quality Control (IQC) ของท่าน ผ่านทีมงานที่จะคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อความอุ่นใจ อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังสนับสนุนงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างองค์กร เช่น ระบบ Peer Group รวมถึงการสนับสนุนงาน External Quality Assessment (EQA) ของท่าน เพื่อความมั่นใจในงานคุณภาพของท่านอย่างครบสมบูรณ์

ด้วยปณิธานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นด้านมาตรฐานงานคุณภาพในห้องปฏิบัติการเป็นสำคัญโครงการประเมินคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา (Blood Glucose Meter : BGM) ภายใต้ชื่อ “TDI Glucose Meter QC-Project” จึงได้ถูกจัดทำขึ้นมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนระบบประกันคุณภาพให้กับทุกห้องปฏิบัติการ โดยบริษัทมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ อันจะส่งผลให้การตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Complete Maintenance คือ ระบบงานการบำรุงรักษาครบวงจร ทางบริษัทฯ มีทีมงาน Service Engineer ที่จะคอยดูแลเครื่องมือของท่านผ่านระบบงานอันครบวงจร ตั้งแต่การบำรุงรักษาประจำ การเปลี่ยนอะไหล่ตามตารางที่กำหนด และระบบฐานข้อมูลที่แม่นยำเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการทำงานอันราบรื่นตลอดเวลา
  • ระบบซ่อมแซมฉุกเฉิน ภายใน 3 ชม. (TDI Mobile Service) เป็นระบบงานล่าสุดที่เราภูมิใจนำเสนอ เนื่องด้วยลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศ หากมีกรณีฉุกเฉิน เครื่องมือเกิดขัดข้องกะทันหัน หากรอทีมงานจากสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ อาจทำให้งานของท่านที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนไข้ต้องมีปัญหา เพราะเราตระหนักเสมอว่า ทุกนาทีของท่านมีค่า ทางบริษัทฯ จึงได้คิดค้น ระบบซ่อมแซมอันสมบูรณ์แบบแม้ในนาทีฉุกเฉิน คือ บริการซ่อมภายใน 3 ชม.* (ภายในรัศมีการทำงานของ Engineer ประจำเขต 150 Km) หรือ TDI Mobile Service ที่จะรับประกันว่า เราจะมีทีมงาน Service Engineer เข้าไปบริการซ่อมบำรุง เครื่องมือของท่าน ในกรณีมีเครื่องมือเสียฉุกเฉิน โดยรับประกันว่าจะถึงหน่วยงานของท่านภายใน 3 ชม. ซึ่งยากที่ใครจะกล้ารับประกัน แต่ที่เรากล้าเพราะเราได้เตรียมทีมงานพิเศษ พร้อมเครื่องมือซ่อมบำรุงครบชุดเตรียมพร้อมปฏิบัติงาน (Standby) ซึ่งหากเครื่องมือของท่านมีอาการเสียฉุกเฉิน ทางทีมพิเศษของเราจะเข้าไปบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือของท่านอย่างทันท่วงที ทำให้ท่านมั่นใจได้เสมอว่าการทำงานของท่านจะราบรื่น ไม่ติดขัดในเวลาที่สำคัญ เพราะทุกนาทีของท่านมีค่าเสมอ

2. Annual Calibration and Certificate บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ที่บริษัทฯ ได้นำมาวางให้บริการ ได้แก่ Matrix Gel, Coagulation, Micropipette พร้อมออกใบรับรอง (Calibration & Certificate) ชนิด Onsite Service ฟรีไม่คิดค่าบริการ ตามการรับรองคุณภาพประจำปีภายใต้โครงการ Laboratory Instrument Complete Certification (LiCC) โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อให้เครื่องมือของท่านทุกชิ้นได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

3. Sun-Pure Annual Maintenance Service การใช้งานเครื่องฟอกอากาศ Sun-Pure ให้ได้เต็มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค
กำจัดฝุ่นละออง กลิ่น และสารเคมีในอากาศนั้น หลักสำคัญคือ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องและอะไหล่ ให้มีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ในการใช้งานอย่างแท้จริง จึงเกิดโครงการ Sun-Pure Annual Maintenance Service โดยทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญ เข้าถึงในการดูแลอะไหล่และเครื่องให้กับท่านในทุกปี เมื่อครบระยะเวลาการใช้งาน

Perfect Care

เครื่องมือที่มีระบบทำสัญญากับทางบริษัทฯ (Contracted Instrument) โดย บริษัทฯ จะเป็นผู้นำเครื่องมือมาให้ท่านยืมใช้งานและเครื่องมือจะได้รับการดูแลบำรุงรักษา รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือชนิด Onsite Service โดยไม่คิดค่าบริการ และออกใบรับรอง (Annual Calibration and Certificate) ทำให้เครื่องมือได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ภายใต้โครงการ Laboratory Instrument Complete Certification (LiCC) โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าทางบริษัทฯ จะดูแลเครื่องมือของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อเติมเต็มทุกความสุข ในการทำงานของท่าน โดยโครงการ LiCC จะรองรับบริการสอบเทียบเครื่องมือดังนี้