บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จำกัด รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำร่วมกับทางสังคมและหน่วยงานอื่นๆ

AMTT

CSR

BOOTH

Referance

ประจุลบ เครื่องฟอกอากาศ LiCC