ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 64-2-2-2-0002933

เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator OZ-5-01PW0

คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน OZ-5-01PW0  มีดังนี้

 • ขนาดตัวเครื่อง 300 mm x 260 mm x 520 mm
 • น้ำหนัก 17.5 kg
 • อัตราการไหลสูงสุด 5 ลิตร/นาที
 • ความเข้มข้นของออกซิเจน ≥ 90% (v/v)
 • เครื่องมีแรงดันพ่นออกของออกซิเจน 30 – 60 kPa
 • Input Power 350 VA
 • ระดับเสียงการทำงาน ≤ 60 เดซิเบลเอ
 • มีอัตราการพ่นยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 0.18 มิลลิลิตร/นาที
 • มีระบบสัญญาณเตือน Alarm กรณีไม่มีกำลังไฟเข้าตัวเครื่อง,
  ปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำ, แรงดันต่ำ

.

.

เครื่องผลิตออกซิเจน

ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 64-2-2-2-0002933

เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator OZ-5-01GW0

คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน OZ-5-01GW0  มีดังนี้

 • ขนาดตัวเครื่อง 390 mm x 350 mm x 720 mm
 • น้ำหนัก 29.5 kg
 • อัตราการไหลสูงสุด 10 ลิตร/นาที
 • ความเข้มข้นของออกซิเจน ≥ 90% (v/v)
 • เครื่องมีแรงดันพ่นออกของออกซิเจน 30 – 60 kPa
 • Input Power 750 VA
 • ระดับเสียงการทำงาน ≤ 60 เดซิเบลเอ
 • มีอัตราการพ่นยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 0.18 มิลลิลิตร/นาที
 • มีระบบสัญญาณเตือน Alarm กรณีไม่มีกำลังไฟเข้าตัวเครื่อง,
  ปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำ, แรงดันต่ำ

.

.

เครื่องผลิตออกซิเจน

ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 64-2-2-2-0002933

เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator M9 BREATH AI 10L

คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator M9 BREATH AI 10L มีดังนี้

 • ขนาดตัวเครื่อง 430 mm x 228mm x 554mm
 • น้ำหนัก 13 kg
 • สามารถใช้ได้พร้อมกัน 2 คน
 • อัตราการไหลสูงสุด 10 ลิตร/นาที 10-11-12L/min adjustable
 • สามารถตั้งเวลาสูงสุดได้ 500 นาที และต่ำสุดที่ 5 นาที
 • ความเข้มข้นของออกซิเจน ≥ 90% (v/v)
 • เครื่องมีแรงดันพ่นออกของออกซิเจน 20-70 kPa
 • Input Power 250VA
 • ระดับเสียงการทำงาน ≤ 60 เดซิเบลเอ

.

.

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1754/2564

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำเตือนและคำแนะนำในการใช้งาน

• ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

• ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจน อาจมีอันตรายได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง

• เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ

• ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน