เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ปลายนิ้ว CERA-CHEK 1070 แบบใช้ปากกา

เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว CERA-CHEK 1070

อุปกรณ์ในชุด 

 • เครื่อง G300 Meter 1 เครื่อง
 • ปากกา Lancing Device 1 ชิ้น
 • เข็มเจาะ Lancet, 23G 100 ชิ้น
 • แผ่นตรวจ Test Strip 100 ชิ้น
 • แบตเตอรี่ 1 ก้อน
 • กระเป๋าอุปกรณ์ Carrying Case 1 ใบ

urit us 2000 urine analyzer เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะแบบอัตโนมัติ
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด CERA-CHEK 1070

เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว CERA-CHEK 1070 Safety Lancet-PA, 23G

อุปกรณ์ในชุด 

 • เครื่อง G300 Meter 1 เครื่อง
 • เข็มเจาะ Safety Lancet-PA, 23G 100 ชิ้น
 • แผ่นตรวจ Test Strip 100 ชิ้น
 • แบตเตอรี่ 1 ก้อน
 • กระเป๋าอุปกรณ์ Carrying Case 1 ใบ

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1813/2564

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน
คำเตือน
– ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง
– ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและ ปฏิบัติตามทุกครั้ง
– หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์